Διεθνές συνέδριο για την αεροδυναμική των οχημάτων

Διεθνές συνέδριο για την αεροδυναμική των οχημάτων

Οι δημόσιοι δρόμοι μοιράζονται σήμερα μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών επιβατικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων, η απόδοση και η απόδοση των οποίων είναι ευαίσθητες στα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά.

Αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη χρήση ενέργειας, τις εκπομπές, τη βελτίωση και το χειρισμό που είναι ολοένα και πιο σημαντικά για τους πελάτες. Αυτές οι απαιτήσεις, μαζί με την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με την αυστηρή παγκόσμια νομοθεσία, τονίζουν την ανάγκη η αεροδυναμική να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του σχεδιασμού και της συσκευασίας.

Η πρόσκληση υποβολής εργασιών καλεί μηχανικούς, σχεδιαστές, προμηθευτές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές που εργάζονται στον τομέα της αεροδυναμικής οχημάτων να παρουσιάσουν τα τελευταία τους ευρήματά σε μια σειρά θεμάτων.
Το θέμα του Συνεδρίου του 2016 είναι «Αεροδυναμική από τη Σχεδίαση», τοποθετώντας στον πυρήνα του το ήθος ότι επιτυγχάνονται ευνοϊκά χαρακτηριστικά όταν ο καλός αεροδυναμικός σχεδιασμός αποτελεί πρόβλεψη.

Κόβεντρι, Κόβεντρι21 Σεπτεμβρίου 2016 – 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

• Μείωση έλξης μέσω σχεδίασης
• Έννοιες και τεχνολογίες ελέγχου ροής
• Concept design, styling και συσκευασία αεροδυναμικών χαρακτηριστικών
• Κατανόηση θεμελιωδών καθεστώτων και δομών ροής
• Αεροακουστική
• Αεροδυναμικές επιρροές στις ροές ψύξης και στη θερμική απόδοση
• Ροές επιφανειακών υδάτων και ρύπανση
• Αιολικές σήραγγες και CFD: δυνατότητες και εξελίξεις
• Κατανόηση και προσομοίωση πραγματικών περιβαλλόντων
• Χειρισμός και σταθερότητα
• Μέτρηση και δοκιμή στο δρόμο
• Βελτιώσεις σε τεχνικές δοκιμών και όργανα
• Ανασκόπηση εγγράφων τεχνολογικών εξελίξεων
• Ιστορίες αεροδυναμικής εξέλιξης νέων οχημάτων
• Τεχνολογίες οχημάτων υψηλών επιδόσεων και ανταγωνισμού

Πηγή: IMECHE