Το έργο DEVICE έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2 στα αστικά οχήματα

Το έργο DEVICE έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2 στα αστικά οχήματα

Το έργο DEVICE έχει αποδείξει, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην προσομοίωση, την ικανότητα μείωσης άνω του 20% των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος ντίζελ που προορίζεται για αστικές μετακινήσεις (VW Polo). Αυτό με ταυτόχρονη τήρηση των προτύπων εκπομπών ρύπων Euro 6, που θα ισχύσουν το 2014, και με προσοχή στη λειτουργία οδηγικής απόλαυσης.

Το έργο DEVICE διευθύνθηκε από το IFP Energies nouvelles (IFPEN) και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Volkswagen και την Fraunhofer LBF στο πλαίσιο του Inter Carnot Fraunhofer από το ANR. Μόλις τελείωσε μετά από τρία χρόνια δουλειάς.

Οι ερευνητικές ομάδες του IFPEN πρότειναν μια πρωτότυπη προσέγγιση που συνδυάζει τα αποτελέσματα της μέτρησης και της προσομοίωσης, η οποία βοήθησε στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων χωρίς να συνειδητοποιήσουμε ένα φιλόδοξο πρωτότυπο οχήματος ή εξαρτήματος. Μια μεθοδολογία, που σχετίζεται με διαφορετικά εργαλεία προσομοίωσης και σχεδίασης, έχει αναπτυχθεί για τη βελτιστοποίηση του συμβιβασμού, ιδιαίτερα κρίσιμο στους κινητήρες ντίζελ, μεταξύ των εκπομπών, της κατανάλωσης καυσίμου και της ακουστικής άνεσης και των κραδασμών.

Η χρήση και η σύζευξη προηγμένων εργαλείων για προσομοίωση και μοντελοποίηση χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση αρκετών υβριδικών αρχιτεκτονικών με βάση τον χρησιμοποιούμενο κινητήρα (δικύλινδρος κινητήρας ντίζελ) και για την καλύτερη προσαρμογή του συστήματος μετάδοσης κίνησης στη χρήση του οχήματος. Ο χρόνος σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος μετάδοσης κίνησης θα μπορούσε έτσι να μειωθεί.Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματωθούν στη συνέχεια στην αλυσίδα εργαλείων IFPEN και να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων εννοιών.