Πρώτο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα για ηλεκτρονικά κινητήρα

Πρώτο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα για ηλεκτρονικά κινητήρα

Η BASF προσθέτει τώρα το πρώτο Ultradur ενισχυμένο με ανθρακονήματα στο χαρτοφυλάκιό της PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο). Το εξειδικευμένο Ultradur B4300 C3 LS διαθέτει χαμηλό ηλεκτροστατικό φορτίο μαζί με καλή αγωγιμότητα . Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εξαρτήματα σε ευαίσθητους τομείς τεχνολογίας μέτρησης και ελέγχου για μηχανήματα και ηλεκτρονικά αυτοκινήτων. Λόγω του αντιστατικού PBT, λιγότερη σκόνη ή βρωμιά προσκολλάται στο εξάρτημα: αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα και μόνιμα –ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες χρήσης– και χωρίς ζημιές λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, η χρήση του αγώγιμου βαθμού Ultradur επίσης μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροστατικής φόρτισης και πιθανού σπινθηρισμού .

Η BASF ικανοποιεί έτσι τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε υλικά και ανταλλακτικά, ειδικά στα ηλεκτρονικά αυτοκινήτων. Με το Ultradur B4300 C3, εξαρτήματα κατασκευασμένα από πλαστικό μηχανικής ενισχυμένο με ανθρακονήματα διατηρούν την αντιστατική τους ιδιότητα μόνιμα και ακόμη και μετά από επαφή με μέσα (π.χ. καύσιμα) και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το υλικό, το οποίο είναι ενισχυμένο με 15 τοις εκατό ανθρακονήματα, έχει χαμηλό όγκο και αντοχή στην επιφάνεια. Απορροφά σχεδόν καθόλου νερό, χαρακτηρίζεται από λέιζερ και οι μηχανικές του ιδιότητες είναι παρόμοιες με εκείνες ενός τυπικού PBT με 30 τοις εκατό ίνες γυαλιού. Ultradur B4300 C3 μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ποιότητες PBT, π.χ. με συγκόλληση ή συγκόλληση και είναι επίσης κατάλληλο για πολύπλοκα εξαρτήματα με λεπτά τοιχώματα.

Πιθανές εφαρμογές του ενισχυμένου με ανθρακονήματα PBT είναι εξαρτήματα σε αυτοκίνητα ή μηχανές με αέρια ή υγρά που ρέουν μέσα, εξαρτήματα γρήγορης κίνησης σε κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα ή στοιχεία μεταφορικής ταινίας που υπόκεινται σε στατικό φορτίο λόγω τριβής. Άλλα πεδία χρήσης περιλαμβάνουν μηχανές επεξεργασίας χαρτιού, εκτυπωτές και συσκευασίες μεταφοράς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά προϊόντα που απαιτούν προστασία ESD (=ηλεκτροστατική εκφόρτιση).